KONTAKT

Pełna oferta Biura Turystyki Kajakowej – www.kajaki.szczecin.pl . Dowieziemy kajaki w prawie każde miejsce na Pomorzu Zachodnim. Nie posiadamy biura stacjonarnego – nasze usługi świadczymy poprzez wirtualne biuro w internecie. Podany niżej adres, jest adresem rejestrowym.

Podmiot prowadzący: WIKING TURYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Szczecinie.

ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255
telefon język polski – 501036860, e-mail biuro@kajaki.szczecin.pl
Konto bankowe:
 NEST BANK KOD SWIFT (BIC) NESBPLPW NUMER KONTA PL 46 2530 0008 2024 1032 5087 0001

Współorganizator (partner): Centrum Edukacji i Turystyki Wiking Robert Filipski
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18/9
70-303 Szczecin
NIP: 852-138-11-09 REGON: 320690089

Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem 53396 oraz Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 8/16. Konto bankowe: Idea Bank 27 1950 0001 2006 0232 0461 0004